अवीट आचमन ३..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य तीसरे क्षितिजाच्या ओढीने सुरु झालेला हा स्वरसागराचा प्रवास.. अनेक स्थित्यन्तरं.. दूरदूर पर्यंत फक्त खळाळतं पाणी.. जसजसं…

Continue Reading →

अवीट आचमन २..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य दूसरे “आठवणींच्या गावी जाता, अस्फुटसा तो हुंदका निमाला.. गाळलीस जी आसवे तू, त्याचाच आज शेर झाला..”…

Continue Reading →

अवीट आचमन १..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य पहिले दूर देशी जाण्याच्या तयारित असलेले सुरांचे ढग.. घुटमळू लागतात जेव्हा, पुन्हा पुन्हा तिथेच.. तेव्हाच खरंतर…

Continue Reading →

मराठी (राज)भाषा दिन

शब्दीप्ता eMagazine “माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा” असं अंतरिक आवाहन करणाऱ्या विष्णू वामन शिरवाडकरांचा म्हणजेच कुसुमाग्रजांचा आज जन्मदिवस.. त्यांचं…

Continue Reading →