अवीट आचमन ३..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य तीसरे क्षितिजाच्या ओढीने सुरु झालेला हा स्वरसागराचा प्रवास.. अनेक स्थित्यन्तरं.. दूरदूर पर्यंत फक्त खळाळतं पाण

Read More

अवीट आचमन २..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य दूसरे "आठवणींच्या गावी जाता, अस्फुटसा तो हुंदका निमाला.. गाळलीस जी आसवे तू, त्याचाच आज शेर झाला.." आज पुन्ह

Read More