अवीट आचमन ३..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य तीसरे क्षितिजाच्या ओढीने सुरु झालेला हा स्वरसागराचा प्रवास.. अनेक स्थित्यन्तरं.. दूरदूर पर्यंत फक्त खळाळतं पाण

Read More

अवीट आचमन २..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य दूसरे "आठवणींच्या गावी जाता, अस्फुटसा तो हुंदका निमाला.. गाळलीस जी आसवे तू, त्याचाच आज शेर झाला.." आज पुन्ह

Read More

अवीट आचमन १..!!

स्वरसागर सांस्कृतिक महोत्सव अर्घ्य पहिले दूर देशी जाण्याच्या तयारित असलेले सुरांचे ढग.. घुटमळू लागतात जेव्हा, पुन्हा पुन्हा तिथेच.. तेव्हाच खरंतर

Read More

मराठी (राज)भाषा दिन

शब्दीप्ता eMagazine “माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा” असं अंतरिक आवाहन करणाऱ्या विष्णू वामन शिरवाडकरांचा म्हणजेच कुसुमाग्रजांचा आज जन्मदिवस.. त

Read More