कागदजादे

बालपणी आपण सगळ्यांनीच कवितांची खूप पुस्तकं वाचली आहेत.. त्यात एक उत्तम कविता असायची.. आणि त्याच्या सोबत त्या कवितेची गोष्ट सांगणारं एक चित्र असायचं.. मी...

शब्दीप्ता of the issue -प्रवीण दवणे

कितीही खस्ता खाल्या तरी त्यातून उभारी घेण्याचं बळ पंखांमध्ये फुंकून सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीला गगन भरारी घेण्याचं स्वप्न पहायला लावणारे.. सामान्याहून सामान्य होत प्रसंगी घरातल्या...

वाजवी निर्बंधांची गरज

संविधानाच्या कक्षा सोडून बोलणारे आणि वागणारे लोक हे सुसंवादी समाजाच्या विरोधात तर नाहीत ना याची खातरजमा करून घ्यायला हवी. “वाजवी” निर्बंध पाळले नाहीत तर “अवाजवी”...

सुरेल वाटचाल -डॅा नेहा राजपाल

वैद्यकीय व्यावसायिक शिक्षण घेऊनही इतर क्षेत्रात पूर्णवेळ काम करणाऱ्या अनेक व्यक्ती आहेत.. डॉ. नेहा राजपाल ह्या त्यांपैकीच एक.. वैद्यकीय शाखेचं (M.B.B.S.) शास्त्रशुध्द शिक्षण घेतलेल्या...