मी,पाऊस आणि तू..!! -स्वाती शुक्ल

कशी आहेस? दरवेळी ठरवतो, मोबाइलवर Save केलेला तुझा नंबर dial करून विचारावं तुला. पण पुढल्याच क्षणी माघार घेतो आणि मनातल्या मनात तुला आठवत राहतो.. मे...

वाटेकर्स

आपल्या प्रत्येकाच्याच आयुष्यात एखादं ध्येय असतं, इच्छा­-अपेक्षा असतात, प्रेम असतं, विरह असतो... आणि याच भावना एकत्रित करून आपण आयुष्याच्या वाटेवर धावत असतो... पण काळ...

वाजवी निर्बंधांची गरज

संविधानाच्या कक्षा सोडून बोलणारे आणि वागणारे लोक हे सुसंवादी समाजाच्या विरोधात तर नाहीत ना याची खातरजमा करून घ्यायला हवी. “वाजवी” निर्बंध पाळले नाहीत तर “अवाजवी”...

शापित देवदूत –डॉ. नितू मांडके

सामान्य माणसाला देव आणि डॉक्टर्स फक्त अडचणीच्या वेळीच आठवतात.. परंतु काही डॉक्टर्स समाजात असं काही उत्तुंग करून जातात की लोक नेहमी त्यांना देवस्वरूप मानून.....