अवीट आचमन..!! २

3 thoughts on “अवीट आचमन..!! २

  1. वाह! काय सुंदर मांडणी केली आहेस रे! खूपच छान. प्रत्यक्ष तिथे असूनही, तुझं वर्णन जास्त रुचतंय!

    1. जिभेवर रेंगाळणाऱ्या रसापेक्षा.. नंतरचा अनुरस हेच खरं औषध..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *