Home Featured Protected: तू भेटशी नव्याने- प्रेम हे (भाग१)

Protected: तू भेटशी नव्याने- प्रेम हे (भाग१)

Protected: तू भेटशी नव्याने- प्रेम हे (भाग१)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Previous article क्षणामृत- जीवन संजीवनी
Next article चार पावसाळे अधिक- B+ve विचारगट
Crammed of Spirituality... Loved to be surrounded by Positive Vibes... पाडगावकर, खांडेकर, दवणे, मतकरी, पुलं, वपु, चंगो; आणि अजून कित्येक... या व्यक्तिंनी जे दर्जेदार लिहिलं.. ते साहित्य वाचून, अनुभवून झपाटून गेला; 'शुभॠष्' या टोपण नावाने लिहीणारा एक स्वैर-लेखक... डॉ. तुषार प्रशांत पवार आणि जेव्हा त्याच्या सोबतीनं, त्याच्याच सारखे साहित्यवेडे जमले तेव्हा प्रत्यक्षात आली 'शब्दीप्ता Magazine' ची संकल्पना...