Home वैचारिक लेख अत्तरबीज

अत्तरबीज

“Every fragrance has its own origin!!!”

मस्तिष्का पर्यंत पोहोचणाऱ्या सुगंधाच्या शोधाचा प्रवास म्हणजे,
“अत्तरबीज!”

ही “अत्तरबीजं” वाचूया, वेचुया आणि भविष्यासाठी पेरूया!!!